Ubuciko Bethu

Uzokhunjulwa ngokuba unyaka wezintombi zaboHlanga konobuhle

Ngesikhathi uZozibini Tunzi ethatha isicoco sikaMiss

Ngesikhathi uZozibini Tunzi ethatha isicoco sikaMiss Universe kunomlando ogcwalisekile ngonobuhle bakuleli. Selokhu kwaqala uMiss Universe uZozibini ungowesithathu oqhamuka kuleli lizwe elandela uMargaret Gardner owasithatha ngonyaka we-1978, kwalandela uDemi-Leigh Nel-Peters owasithatha ngowezi-2017 kanti ungowokuqala woHlanga ukusithatha selokhu kwagcina uLeila Lopes wase-Angola owahlwitha esikaMiss Universe ngowezi-2011.

Okunye okungumlando ngokuthatha kukaZozibini lesi sicoco, wukuthi uhamba ezinyathelweni zezintombi zaboHlanga ezivele zazishaqa zonke izicoco ezikhona e-United States of America (USA). KunoNia Franklin othathe uMiss America 2019, uKaliegh Garris othathe esikaMiss Teen USA 2019 noCheslie Kryst ehlwitha esikaMiss USA 2019.

Izihlobo zika ‘Zozi’ zakuTsolo e-Eastern Cape, njengoba zithanda ukumbiza kanjalo, bezijabule emva kokuhlwitha kwakhe isicoco. Ozichaze njengobabekazi wakhe ubeke wathi, “Ngimbone enyathela nje uZozi ukuthi uzosithatha lesi sicoco. Intombi yethu inento engabandele abaningi, inokuzethemba uma yenza into. Ngeke ukholwe uma ngikutshela washo kudala kabi ukuthi uzosithatha isicoco,” kusho ubabekazi noqhubeke wathi beyizihlobo zakhe zegazi banokuziqhenya okukhulu.

Abazali bakhe ngoPhiliswa Nadaphu noLungisa Tunzi. Ukhulele endaweni yaseSidwadweni. Uhlome ngeziqu zeBachelor of Arts kwiPublic Relations azithola eCape Peninsula University of Technology ngowezi-2018.

Umncintiswano kaMiss Universe ububanjelwe eTyler Perry Studios e-Atalanta, eGeorgia. Kuzokhumbuleka ukuthi uTyler Perry usanda kusivula istudiyo inhloso yaso ukuthi aboHlanga babe nendawo lapho bezoxoxa baqophe izindaba zabo. Ubemele isifunda esaziwa nge-Africa/Asia-Pacific continental. UMiss Universe ophumayo wuCatriona Gray wasePhillipines nokunguyena owethwese uZozi umqhele ehlula uMadison Anderson wasePuerto Rico.

Njengoba izihlobo zikaZozi zibika ukuzethemba kuye lokho kubonakale ngendlela aphendule ngayo umbuzo wokugcina obubhekiswe kuye obuthi: “Ucabanga ukuthi yini esemqoka edinga ukufundiswa izingane zamantombazane zanamuhla?”

UZozi uphendule wathi: “Okudinga sikufundise amantombazane akhulayo wubuholi. Lena iyonanto esweleke isikhathi eside kakhulu hhayi ngoba singathandi kodwa ngenxa yendlela imiphakathi ebenza babukeke ngayo abantu besifazane. Njengabantu besifazane sinamandla ngakho kumele sinikwe amathuba. Simelwe wukufundisa amantombazane asukume athathe indawo yawo, akukho okubaluleke ngaphezulu kwalokho. Ngiyabonga.”

Uzoba yisakhamuzi saseNew York City ahambele imicimbi abe mningi emehlweni abantu emhlabeni jikelele. Lokhu kungeminye yemigomo nemibandlela yokuba nguMiss Universe 2019.