Ezomnotho

Umnotho uphathwa yizwe elinjani?

Enye yezindlela ezisetshenziswayo ukubona ukuthi umnotho

Inhlangano i-European Union inemali yayo i-Euro Isithombe: European Council

Enye yezindlela ezisetshenziswayo ukubona ukuthi umnotho wezwe ungakanani wukusebenzisa inani eliyisilinganiso semikhiqizo nemisebenzi eyenziwa kulelo lizwe ngonyaka iGross Domestic Products (GDP). Lokhu kuyaye kukhombise ukuzebenza kwalelo lizwe noma izwekazi bese kuba lula ukuliqhathanisa namanye amazwe ngokunotha. Akhona amazwe anothile kodwa umnotho wawo ongenakubalwa ngoba awusebenzeli lelo lizwe.  Uma kubhekwa ngokwezibalo zonyaka wezi-2017 i-USA yizwe elaliphezulu ngokomnotho…

[toggle title=”Loludaba lubekelwe ababhalisile ukuthola izindaba njalo. Ukubhalisela ukuthola izindaba njalo kukusiza ukuthi uthole uhlale uthola ingqikithi ngezihamba phambili” state=”open”][button color=”red” size=”big” link=”https://www.pressreader.com/south-africa/bayede/20191004″ icon=”” target=”false” nofollow=”false”]BHALISA[/button] [/toggle]