Izindaba

Ukuzehlisa kukaMasipala iTheku kugweme inhlekelele

UMasipala iTheku uzehlisile kosomatekisi abangaphansi kososeshini

Inhloko yezokuthutha kuMasipala uMnu uThami Manyathi ekhombisa uhlelo iGo!Durban olunokukhuluma

UMasipala iTheku uzehlisile kosomatekisi abangaphansi kososeshini abali-15 okuyibona abathinteka ngqo ohlelweni lwezokuthutha iGo!Durban abalaxazwa okwenyongo yenyathi ezingxoxweni zokuhlelembela lolu hlelo. Okubakhalisa kakhulu ukuthi uhlelo lonke luhamba endaweni abayisebenzayo okuyiDurban West Region neDurban North Region…

Loludaba lubekelwe ababhalisile ukuthola izindaba njalo. Ukubhalisela ukuthola izindaba njalo kukusiza ukuthi uthole uhlale uthola ingqikithi ngezihamba phambili