Izindaba

Ukuxhumana komndeni wakwaGupta nowakwa-Oppenheimer

KWABANINGI le mindeni kayixhumani. Omunye uthathwa

KWABANINGI le mindeni kayixhumani. Omunye uthathwa njengamaqola owafi ka kuleli waqola imali wase ushaya utshani kanti omunye uthathwa njengezinjinga ezilandela umthetho wezwe. Yingakho kumangaza ukuthola ukuthi odabeni olungundabamlomnyeni oluthinta inkampani iFireblade Aviation. Le mindeni yabe ixhumana yazisana konke okwenzakalayo.

Leli phephandaba linomlayezo we-imeyli eyathunyelwa yisikhulu sakwaFireblade uMnu uRobbie Irons mhla ziyisithupha kuNhlaba ngowezi-2015.

Lo mlayezo wabe uthunyelwa kuNks uRonica Ragavan wakwa- Oakbay, nguMnu uBernhardt de Kock kanye noMnu u-Ashu Chawla wakwaSahara okuyizinkampani zakwaGupta.

Lo mlayezo ufundeka kanjena: “Ngokulandelela kanye nokuvuleleka, sihlanganile noMengameli ekuqaleni kwesonto mayelana neFireblade esidlulelwe yisikhathi okusabanjezelwe uMnyango Wezasekhaya.

NgoLwesibili ntambama uNgqongqoshe Wezasekhaya wasayina iSixazululo esigunyaza ukuba kuqhutshekwe, nokho kusekhona okwenziwa ngaphakathi eMnyangweni Wezasekhaya ngaphambi kokukhipha isiqinisekiso sokugcina. Umyalelo ovela kuHulumeni uya kuNgqongqoshe wawunqanda ukudideka bese kudluliswa isiqiniseko lungakedluli uLwesihlanu. Kumanje, saziswa ukuthi udaba alukaphothulwa eMnyangweni futhi akucaci ukuthi kufanele senze kanjani,”kusho ingxenye yomyalezo.

Umlayezo uqhuba uthi: “Uma nje isiqinisekiso uMnyango Wezasekhaya ususikhiphele iFireblade sekofanele sibikele iBCOCC e-Ortia engakapheli amahora angama-24 ukuze kulungiselelwe ukusebenza umhlaba wonke. Eqinisweni ngokuwazi uHulumeni kungalibaleka kuze kushaye uMsombuluko.

Kufanele sixolise kubo bonke abathintekayo ngokuthikamezeka osekwenzekile. Kubonakala lokhu kwenziwa ngabomu kufanele sithathe lolu daba siludlulisele kuMengameli.

Lo mlayezo ubeka isithombe sokuthi izinkampani zabakwaGupta kanye nabakwa- Oppenheimer zabe zisebenzisana. Okunye okuvelayo wukuthi kwabe kunohlelo olulandelwayo lokuqinisekisa ukuthi ivenge liya ngaphi.

Ubuhlobo noma ukuxhumana kwalemindeni kuthiwa kwaphela mhla kukhona ukungabonin ngasolinye ngamadayimane ayefakwa ebhanoyini. Ngokwemibiko yabezindanda inkampani yakwa-Oppenheimer iFireblade inqume ukuzihlangula emndenini wakwaGupta emva kokuba umndeni uzame ukugxisha isukesi eliluhlaza okusolisayo kwezinye zezindiza zakwaFireblade esikhumulweni sezindiza i-OR Tambo.

Ngaleso sikhathi abakwa- Oppenheimer basola abakwaGupta emaphepheni asenkantolo ngokuthi yibona abagqugquzela uHulumeni ukuba unqabe ukuvumela isicelo. AmaHawks ephawula ngalezi zinsolo ngomlomo kaBrigadier Hangwani Mulaudzi athi: “Ulwazi lwalethwa kithina futhi lwalandelwa.

Kwatholakala ukuthi lokho okubizwa ngesikhwama, esiqukethe okusolisayo kwakungokwensimbi okuyigugu, asizange sifi nyelele ebhanoyini ngoba akekho owathi esakhe.”