Ezemidlalo

Ubheke ukuzenzela umlando oweNetball eKZN

Ukuze unqobe umkomelo lapho usuke uphakanyiswe

Ukuze unqobe umkomelo lapho usuke uphakanyiswe khona nabanye, noma kuthiwe wenze kahle kanjani kodwa uyadinga ukuba umphakathi ukweseke ngokukuvotela.

Namuhla usuku lokugcina lokuthi umphakathi uvotele indondo enkulu kwabaphakanyiselwe imiklomelo yeKwaZulu-Natal Sports Awards, umunxa obhekwe kakhulu owePersonality of the Year. Kulo munxa kukhona abantu abali-12 abaqokiwe ngokuhlukana kwemidlalo. Lo mcimbi uzoba kusasa e-International Convention Centre (ICC), eThekwini kulindeleke ukuthi uqale ngelesithupha kusihlwa.

UBongiwe Msomi odlala inetball ungomunye wabaqokelwe kulo munxa. Le ntokazi nayo ibe nonyaka omuhle kodwa iyadinga ukuba ivotelwe.

Le ntokazi yaseHammarsdale ikhulume nelaboHlanga ngemizwa yayo njengoba iqokelwe kulo munxa.

“Ukuqokwa kwami kulo munxa, kungenza ngizithobe ngiphinde ngijabulele ukuthi ukusebenza kwami kanzima kunemiphumela emihle. Ukuqhathwa kwami nezingqungqulu zakulesi sifundazwe kuyangithokozisa kakhulu. Ngiyabonga kubona bonke abahlezi bengiseka. Ukunqoba kwami le ndondo kuzosho lukhulu kimina, uma kungenzeki ngizomhalalisela uzakwethu onqobile. Ezemidlalo ziyindlela zokusifundisa ubuntu nokuzithoba, yingakho uma nginganqoba ngizoqhubeka nokusebenza kanzima,” kusho uBongiwe.

Nyakenye le ndondo inqotshwe uZinhle Ndawonde ongumdlali wombhoxo.

ElaboHlanga liphinde lambuza ukuthi uzizwa enjani njengoba ehola iqembu lesizwe.

“Kusho kukhulu kumina. Kube ithuba lokuthi ngifunde lukhulu kwezemidlalo nasempilweni nje yonke. Ngibonga abakwaNetball South Africa (NSA) ngokuthi bathembele kimina ekutheni ngihole iqembu elinenqwaba yabadlali abanekhono. Okungijabulisayo iqembu lenze kahle kakhulu liholwa yimina njengoba liphume endaweni yesine emqhudelwaneni omkhulu iNdebe YoMhlaba,” kuqhuba uBongiwe.

Lo mdlalo ukuyena egazini njengoba engumqeqeshi e-University of Johanesburg (UJ), aphinde abe nephrojekthi ayibiza ngokuthi iBM Project lapho efundisa intsha ngawo.

“Impilo yami yonke iyinetball ngoba ngisho isifiso sami bekuwukuthi uma ngiyeka lo mdlalo ngibe ngumqeqeshi, ngenhlanhla lokhu sekwenzeke khona ngisadlala. Engikufisa kakhulu ukuthi ngivule inkulisa yami,” kusonga uBongiwe.

Sebebonke abaqokelwe emunxeni weSport Personality Of The Year:

U-Erin Gallagher, uSimone Mare, u-Alani Ferreira, uPaula van Zyl no-Aaron Alios Putz (abangababhukudi), uCharles Philips weGymnastics, uDavid Miller wekhilikithi, uHank McGragor noBridgette Hartley abangabagwedli, uBongumusa Mthembu noLindokuhle Mnyandu abangabasubathi. UBongiwe uphinde waqokwa emunxeni weSport Woman of the Year, kanye noFerreira noMare.

Ukuphawula kukaNgqongqoshe

Wezobuciko, Nezemidlalo Nokungcebeleka uHlengiwe Mavimbela: “Lo mcimbi ungowokuhlonipha izakhamuzi zakulesi isifundazwe iKwaZulu-Natal, ngokwenza kahle lapha eNingizimu Afrika kanye nasemhlabeni wonke jikelele. Esikuhambisa phambili ukuhlanganisa ubulili obehlukene, siphinde silwe nodlame olwenzeka kwabesifazane esikhathini esedlule.”

Ukuphawula kukaNdawonde (uZinhle), lapho kade elaboHlanga kade limbuza ukuthi ubani osemathubeni okumuka nale ndondo: “Kunzima ukuqagela ukuthi ubani osemathubeni okunqoba le ndondo. Bonke laba bantu abaphakanyisiwe babe nonyaka omuhle kakhulu. Isifiso sami ukuthi kunqobe umuntu wesifazane njengoba kwenzeka nyakenye kunqoba mina.”

Asekuzuzile uBongiwe kusukela aqala ukudlala lo mdlalo

  • Ngowezi-2009 waqokwa ngengokaputeni weqembu lesizwe labangaphansi kweminyaka engama-21.
  • Ngonyaka wezi-2011 waqokelwa eqenjini elikhulu lesizwe iSpar Proteas.
  • Kwathi ngonyaka wezi-2013 kuya kowezi-2015 waqokwa njengesekela kaputeni.
  • Kuthe ngonyaka wezi-2016 wabe eseba ngukaputeni njengoba namanje kusenguyena.
  • Ngonyaka wezi-2015, wezi-2017 nangonyaka wezi-2018 wathola umklomelo weSport Women Of The Year kuwo lo mcimbi (KwaZulu-Natal Sports Awards)
  • Nyakenye uqale ukudlalela iqembu lase-Australia i-Adelaile Thunderbirds egijima kuligi ebizwa ngokuthi iSuncorp Netball Super League.
  • Waphinde wadlala kuligi yase-England ebizwa ngokuthi iVitality Netball Super League lapho adlalele khona amaqembu ahlukahlukene okuyiSurrey Storm anqoba nayo iligi. Wadlalela iWasps abanayo ngumpetha ngowezi-2017 nonyaka uphume nayo endaweni yesibili kuligi.
  • Umele iqembu lakuleli emqhudelwaneni emikhulu, eminye yawo iCommonwealth Games ngonyaka wezi- 2014 nangonyaka wezi-2018. Waphinde walimela koweNdebe YoMhlaba ngonyaka wezi-2011, ingowezi-2015, nakulo nyaka. Usedlale imidlalo eli-104 kwelesizwe.