iBayede Kuleli Sonto

Kwembulwa kwembeswa emnothweni

Ukuba sikhuluma ngomuntu ngabe kushiwo kugcwale

Ukuba sikhuluma ngomuntu ngabe kushiwo kugcwale umlomo ukuthi kwembulwa kwembeswa erandini. Irandi alilutholi uzinzo kulezi zinsuku ngoba lishayeka nxazonke, izimakethe zemali zivuna ezinye izinhlobo zemali. Selidume ledlula wenyuka uphethroli umphakathi wasala ubambelele obala. Ngendlela okwenzeka ngayo, kuthule cwaka kuze kube sengathi abantu sebekwamukele ukwenyuka kukaphethroli njengento okumele yenzeke…

[toggle title=”Loludaba lubekelwe ababhalisile ukuthola izindaba njalo. Ukubhalisela ukuthola izindaba njalo kukusiza ukuthi uthole uhlale uthola ingqikithi ngezihamba phambili” state=”open”][button color=”red” size=”big” link=”https://www.pressreader.com/south-africa/bayede/20191004″ icon=”” target=”false” nofollow=”false”]BHALISA[/button] [/toggle]