Ezemidlalo

Kuyasuka ngekhilikithi lika Under-19 kweyomhlaba

Akuzinsuku ezingakanani ezisele ngaphambi kokuthi kuqale iNdebe YoMhlaba yekhilikithi yabangaphansi kwabaneminyaka eli-19 ezobanjelwa kuleli. Lokho kusho ukuthi amazwe ali-16 asewulungele umhla zili-17 kwephezulu okuwusuku lapho kuzoqala lo mqhudelwano, okulindeleke ukuba usongwe mhla ziyisi-9 kuNhlolanja.

Akuzinsuku ezingakanani ezisele ngaphambi kokuthi kuqale iNdebe YoMhlaba yekhilikithi yabangaphansi kwabaneminyaka eli-19 ezobanjelwa kuleli. Lokho kusho ukuthi amazwe ali-16 asewulungele umhla zili-17 kwephezulu okuwusuku lapho kuzoqala lo mqhudelwano, okulindeleke ukuba usongwe mhla ziyisi-9 kuNhlolanja.

Yize wonke amazwe azobe eyingxenye yalo mqhudelwano ezofuna ukuwunqoba, kodwa iqiniso lithi emazweni ali-16 lilodwa elizoba yingqwele.

Izwe okuyilo elingenzeka linqobe lo mqhudelwano lingaqhamuka kwamane aseke awunqoba eminyakeni edlule. Kula mazwe asemathubeni okuba izingqwele kubalwa i-India, i-Australia, iPakistan neNingizimu Afrika.

I-India

Iqembu lase-India eliqeqeshwa uRahul Dravid alikaze lingabi ingxenye yalo mqhudelwano kusukela wasungulwa ngonyaka we-1988. Emiqhudelwaneni eli-12 esidlaliwe inqobe emine, yahlulwa kabili kowamanqamu. Kuyiwa kulo mqhudelwano walo nyaka nje iyona engompetha.

Iseqoqweni A lapho iqhathwe neJapan eqalayo ukungena kulo mqhudelwano, iNew Zealand nayo engenzi kahle kube iSri Lanka eyagcina ukwenza kahle ihlulwa kowamanqamu iyona i-India ngonyaka wezi-2000. Ingama-48 imidlalo ezodlalwa kulo mqhudelwano, kuzodlalwa ama-over angama-50.

I-Australia

Iyona elandela i-India ngokunqoba iNdebe YoMhlaba njengoba isiyinqobe kathathu, kubukeka izolwa ukuze ilingane nayo. Iseqoqweni B iqhathwe namazwe angayithwalisa inkinga okukhona i-England eyaba ngompetha ngowe-1998, iWest Indies eyaba ngompetha ngowezi-2016 kanye neNigeria eqala nqa ukuba yingxenye yalo mqhudelwano.

IPakistan

ElamaPakistani yilona elanqoba lo mqhudelwano kabili kulandelana ngonyaka wezi-2004 nangowezi-2006, naku lonyaka ingaba ngompetha yize izobe ingabhekiwe kangako. Yona iseqoqweni C nayo kubukeka izozidlulela ngamahubo iya emdlalweni yomkhumulajezi njengoba iqhathwe namaqembu amancane kulo mdlalo, ineBangladesh, iScotland kanye neZimbabwe.

INingizimu Afrika

Njengoba ingosokhaya ibhekene nokuthi iphule irekhodi leminyaka engama-32. ukuthi izwe okuyilo elisingethe lo mqhudelwano liwunqobe. I-Australia iyona kuphela eyenza lokho ngonyaka we- 1988. Ngokomlando yawunqoba kanye lo mqhudelwano ngonyaka wezi-2014 kowawubanjelwe e-United Arab Emirates (UAE). Ngokwamaqoqo iseqoqweni D lapho izobhekana khona neCanaada, i-Afghanistan ne-UAE.

Iminyaka namazwe anqoba lo mqhudelwano

Ngowe-1988 i-Australia
Ngowe-1998 i- England
Ngowezi-2000 kwaba i-India
Ngowezi-2002 yayiphinda i-Australia
Ngowezi-2004 nangowezi-2006
wanqotshwa iPakistan
i-India ngowezi-2008 yayiphinda,
Ngowezi-2010 kwaba i-Australia,
Ngowezi-2012 i-India yaphinde
yayinqoba
INingizimu Africa yanqoba
ngowezi-2014,
Ngowezi-2016 wanqotshwa iWest
Indies
Owokugcina wanqotshwa i-India.
Le midlalo izobanjelwa ePotchefstroom

Leave a Reply