Kuvela ukuthi kushubile kwezempilo eNingizimu Afrika

0

Kuvele isithombe sokuthi kuxabene ubendle emkhakheni wezempilo kuleli. Kungakapholi maseko iCouncil for Medical Scheme iqale uphenyo mayelana nezikhalo zodokotela nabelaphi abazimele ngempatho embi abayithola kumaMedical Aid, ithimba ebeliphenya selethule umbiko oveza isithombe esingesihle…

Loludaba lubekelwe ababhalisile ukuthola izindaba njalo. Ukubhalisela ukuthola izindaba njalo kukusiza ukuthi uthole uhlale uthola ingqikithi ngezihamba phambili