iBayede Kuleli Sonto

Kuphambana ukwenza kwabahola ngamaphimbo iMafikizolo

nguDEZ KHUMALO

 

Kudida ikhanda okwenzeka ngaphakathi eqenjini lomculo we-Afropop iMafikizolo. Leli qembu eliqopha ngaphansi kwe-Universal Music eselibe sesicongweni somculo iminyaka eminingi lazuza nemiklomelo ephambili emculweni lisematheni kwabezindaba kamuva nje ngezinto ezingawuthinti ngqo umculo. Abahola leli qembu phambili ngamaphimbo nangomdanso wuNhlanhla Nciza noTheo Kgosinkwe kanti ngowe-2017 leli qembu beligubha iminyaka engama-20 yempumelelo endimeni yomculo i-Afropop.Ezakamuva eziqhamuka ngaphakathi kuleli qembu ngezokuthi uTheo Kgosinkwe umemezele ezokubopha ifindo likasofasilahlane nesithandwa sakhe seminyaka uVourne Williams ngoLwesithathu esiphuma kulo okwakugujwa ngalo usuku lokuzalwa lukaVourne. Lokhu kwenzeka emva kokuthi kusanda kuzwakala ezinkundleni zokuxhumana ukuthi uNhlanhla Nciza useyahlukanisa nomyeni wakhe uTK Nciza abasebeshade naye iminyaka eli-15.

Esitatimendeni asethula ezinkundleni zokuxhumana uNhlanhla waze wabonga lowo ongumyeni wakhe nongumdidiyeli uThembinkosi Nciza “ngokwesekelana” omunye komunye kuyo yonke le minyaka beshadile. Ukukhuluma ngaleyo ndlela kukaNhlanhla kwaba yizinkomba zokuthi umshado wabo usufike lapho ungesenakuciciyeleka khona. Ngezimanga eziye zenzeke kubantu abacula bachithe isikhathi sabo esiningi bendawonye kwabaningi bekungalindeleka ukuthi kuzwakale ezobudlelwane osebedlulele emculweni phakathi kukaNhlanhla noTheo. Isimemezelo sikaTheo sizithele ngamanzi zonke lezi zinsolo.

Kubikwa ukuthi uTheo wethule izindaba zefindo likasofasilahlane emcimbini owandulela usuku lokuzalwa lukaVourne. Ethula lezi zindaba uTheo bekunomculo omnandi wesigingci obukhalela phansi. Ngosuku olungaphambi kwalokho uTheo ugixabeze isithandwa sakhe ngonyanyavu lwemoto ephuzi ngokombala. Izithombe zasezinkundleni zokuxhumana zikhombise uVourne ehlulwa wukubamba izinyembezi nokwethuka ngesikhathi uTheo ebuza kuVourne ukuthi, “Uyavuma ukuthi sishade?”

Emva kwesikhashana uVourne usivumile isicelo sikaKgosinkwe kwaqhuma imililizelo namakhwela kwabebeze edineni lokuzohalalisela lezi zithandani okunamahlebezi okuthi ngaphambi kwalokhu bese zivele zihlala ndawonye. UKgosinkwe waba sezindabeni ehlukanisa nomkakhe uRose abasebeshade naye iminyaka eli-15. Emva kwalokhu ubengasekho nkamunkamu ukuneka impilo yakhe yangasese ezinkundleni zokuxhumana nasemaphephandabeni kwaze kwaba manje.

Bathe bangavumelana ngokubopha ifindo uWilliams wathi abathathe isithombe maqede wacaphuna ivesi eBhayibhelini eNcwadini iZaga lapho kufundeka khona kanje … “Othola umfazi uthola into enhle, nenhlanhla kuNkulunkulu. Ungibuzile, ngavuma!” kuphetha uVourne Williams obebukeka eneme ekujuleni kwenhliziyo.Kwabahalalisele lezi zithandani ezimbili ngokushiya imiyalezo ezinkundleni zokuxhumana nguRafiki, uNadia Nakai, noNtati Moshesh. “Sinenethemba lokuthi kulokhu uTheo uzolithatha ngazo zombili ithuba lokuqala kabusha kwezothando. Kungaphazamisi amatasatasa kaTheo kwezomculo. Sibafisela konke okuhle!” kuphetha imiyalezo.

Show More

Ezinye izindaba