iBayede Kuleli Sonto

Isimo esimazonzo simqinise amandla

UKUQHAMUKA emndenini ontulayo nokuhanjelwa emhlabeni ngumzali

USiyabonga Dube noSiphesihle Ndlovu kweminye yemidlalo yePSL

UKUQHAMUKA emndenini ontulayo nokuhanjelwa emhlabeni ngumzali kungezinye zezinto ezenza ingane ingakhuli kahle. USiyabonga Dube oyisitobha seLamontville Golden Arrows ungomunye wabantu okhule ebhekene nazo lezi zimo njengoba ahanjelwa nguyise esemncane futhi ekhule emndenini ontulayo. Lo mdlali odabuka eLamontville azimthenanga neze amandla izehlakalo abhekane nazo kunalokhu zimenze waqina waze wafika lapho ekhona namhlanje. Yize eneminyaka engama-24 yobudala uDube oteketiswa ngokuthi uNsimbi ngenxa yokuqina kwakhe, uzifake emabhukwini omlando waleli qembu njengoba esedlale imidlalo engaphezulu kweli-100.

[toggle title=”Loludaba Lubekelwe Ababhalisele Ukuthola Izindaba Njalo Ukubhalisela ukuthola izindaba njalo kukusiza ukuthi uthole uhlale uthola ingqikithi ngezihamba phambili” state=”open”][button color=”red” size=”medium” link=”https://www.pressreader.com/south-africa/bayede/” icon=”” target=”false” nofollow=”false”]BHALISA[/button][/toggle]