iBayede Kuleli Sonto

INyuvesi iKZN izosingatha eyabahayi besifazane

Isikhungo sezobuciko iCentre for Creative Arts

ULuleka Mhlanzi Isithombe: ramsgatefestival.co.za

Isikhungo sezobuciko iCentre for Creative Arts (CCA) esiseNyuvesi iKwaZulu Natal sizoba yisizinda somcimbi obizwa nge-23rd Poetry Africa wosonkondlo abayishumi nesithupha abaliqhamukisa ngaphandle nangaphakathi kwakuleli.  Lo mcimbi uzoqhubeka izinsuku eziyisi-6 kusuka ziyisi-7 kuya zili-12 kuMfumfu ophezulu.   ICentre for Creative Arts iyona ezoba yisizinda salo mcimbi yize wona uzobanjwa ngokujikeleza ezindaweni nasezikoleni ezizungeze iTheku. Umcimbi wokuvula uyoba sebusuku ziyisi-7 e-Elizabeth Sneddon Theatre eHoward College…

[toggle title=”Loludaba lubekelwe ababhalisile ukuthola izindaba njalo. Ukubhalisela ukuthola izindaba njalo kukusiza ukuthi uthole uhlale uthola ingqikithi ngezihamba phambili” state=”open”][button color=”red” size=”big” link=”https://www.pressreader.com/south-africa/bayede/20191004″ icon=”” target=”false” nofollow=”false”]BHALISA[/button] [/toggle]