08/07/2019

  Sikuphi embonini yokusansimbi nezimoto

    Uma imoto seyimile lapho kukhangiswa khona izimoto ezintsha, noma uyibuka seyihamba emgwaqweni  ungaze ucabange ukuthi yindala kunesintu. Kwabanye kungaze…
  08/07/2019

  Umumo weNingizimu Afrika emazweni eG20

    INingizimi Afrika ingelinye lamazwe azithola esethubeni eliyingqayizivele lokuba yingxenye yamazwe eG20. La mazwe angamashumi amabili iBrazil, iCanada, iChina, iFrance,…
  08/07/2019

  Naselokishini akhona amabhizinisi amile

    Eminyakeni ebalelwa emashumini amathathu edlule kwenzeka umonakalo ongakhohleki lapha kwasha kwangqongqa amabhizinisi asemalokishini, ikakhulukazi aseMlaza, KwaMashu naseMpumalanga. Kwabaningi laphela…
  08/07/2019

  Uguquko lwesine luphoqelela okwehlukile

    UMA sekukhulunywa ngesiNgisi kuphathwa eye-4th Industrial Revolution kudideka izifundiswa ngoba kusuke kukhulunywa ngento ongeke uyibambe ngesandla kodwa ibe yenzeka…
  08/07/2019

  Okungenziwa ukusimamisa umnotho

    Kule nyanga eyaziwa njengeyabantu abasha eNingizimu Afrika sisaqhubeka sibheka izinto ezingenziwa ukubangula leliva elithe shiqe lokungatholakali kwemisebenzi. Njengoba sivela…