Izindaba

Iminyaka emine kungaziwa ngophenyo

Phezu kwesethembiso esenziwa nguNdunankulu omdala iHhovisi

OwayenguNdunankulu uMnu uWillies Mchunu owathembisa ukukhipha umbiko ngomsanka Isithombe: ANA

Phezu kwesethembiso esenziwa nguNdunankulu omdala iHhovisi likaNdunankulu liyaqhubeka nokugugusha umbiko

sekushiNtshe oNdunankulu nezikhulu zomnyango kepha lutho umbiko owabe uthenjiswe izakhamuzi zaKwaZulu-Natal. Ngonyaka wezi-2016 elaboHlanga labika ngomsanka eHhovisini likaNdunakulu uMhlonishwa uWillies Mchunu. Lo mbiko owabe uqukethwe ophenyweni olunzulu olwaziwa ngeForensic Investigation into Allegation Irregularities Regarding Supply Chain Management at the Office of the Premier: February 2016, ngaleso sikhathi lwabe lungavezelwanga umphakathi…

[toggle title=”Loludaba Lubekelwe Ababhalisele Ukuthola Izindaba Njalo Ukubhalisela ukuthola izindaba njalo kukusiza ukuthi uthole uhlale uthola ingqikithi ngezihamba phambili” state=”open”][button color=”red” size=”medium” link=”https://www.pressreader.com/south-africa/bayede/” icon=”” target=”false” nofollow=”false”]BHALISA[/button][/toggle]