UZulu uphuziswe ihalazelo ngomhlaba

  “UMthethosisekelo waseNingizimu Afrika uvikela ngisho

Ubukhosi | Bayede-News

Ngabe lokhu kusho ukwephulwa kwesethembiso?

Umbiko wakamuva uma ugcina ungumthetho ungahle

Ubukhosi | Bayede-News

Imbube Yomhlaba iqomise amaNgisi avuma

  UBuciko mamagama okwasetshenziswa yinyosi yeSILO 

Ubukhosi | Bayede-News

Basola umbango woBukhosi ngesiteleka kwaMbotho

  KUFUFUSA ukhukhulelangoqo wesiteleka somphakathi esizweni

Ubukhosi | Bayede-News

ISILO sidodise abayibutho likaKhuzeni

  OMdala uthi asikho isidingo sokuba

Ubukhosi | Bayede-News

KuMaMzila uShenge ulahlekelwe ubambo nensika

IMPILO ingenye into. Lokhu kugqame kakhulu

Ubukhosi | Bayede-News

Umlayezo oshubile kwabaphethe izimali zemikhandlu

USUZOSIQINISA isandla uMnyango Wezokubusa Ngokubambisana Nezindaba

Ubukhosi | Bayede-News

Kuyaqina ukwesekwa kwekolishi lokuqeqesha

SITHOLA ukwesekwa okunamandla isifiso seSILO sokuba

Ubukhosi | Bayede-News

OMdala uthi uZulu akakhonzi kwezinye izizwe

INDLUNKULU ekhona phakathi kwethu. Mntwana wakwaPhindangene.

Ubukhosi | Bayede-News

Kuphambana izifiso zomndeni nomthetho kwaMbotho

UMNDONSISWANO ngokumele athathe isihlalo soBukhosi esizweni

Ubukhosi | Bayede-News

Amehlo athe njo eBukhosini naseMakhosini

UBukhosi nezinhlaka zabo kuxhunyanwa nazo mawala

Ubukhosi | Bayede-News

ISILO sigcizelele ubunye nokulwa nendlala

SOMLOMO neSekela lakho, uNdunakulu wesifundazwe uMhlonishwa

Ubukhosi | Bayede-News