Isinqumo esingahle siguqule isimiso sikaZulu noHulumeni

Phakathi kwezinto eziqhatha uHulumeni nezinhlaka zoBukhosi kuvamile ukuthi lokhu kudalwe ukwehlukana kabili ziqhathwe khona umthetho lapho olunye uhlaka selufuna ukugamanxa emigomweni wolunye

iBayede Kuleli Sonto | nguMfowakwaNomajalimane

Naye uNxumalo kuvela ukuthi akekho msulwa

Ukubambezela ubulungiswa ukuphucwa ubulungiswa

Ozul'azayithole | nguMandla Zulu

Umgolo nomphumela omubi emnothweni nemvelo

Ophenyweni lo Zul’azayithole kuvele ukuthi kubasebenzi abahlela isihlabathi uma sesilayishiwe bahola iR150, kuthi oshayela umshini ahole ama-R400, bese oshayelayo ahole ama-R350

Ozul'azayithole | Bayede News

Isibhedlela sisolwa ngokufa kosana ngenxa yobudedengu

Ukungena kwakhe eyocela usizo kubukeka kwengeze enye inkinga nebeke impilo yakhe engcupheni.

Ozul'azayithole | Bayede News

Umgunyathi wamaShayina sewungenise emakhaya

ElaboHlanga libe nengxoxo ekhethekile nongoti oselandele uhwebo olungekho emthethweni e-Afrika nasemazweni aseMpumalanga.

Ozul'azayithole | Nhlanhla Mtaka

Umkhuhlane wakamuva weDA uzophilisa Inkatha noKhongolose

Ngalesi sikhathi abantu ngaphakathi nangaphandle kweDemocratic

Ozul'azayithole | Bayede News

Usizi lwezinkantolo eMpangeni

Umphakathi ukhathazekile ngokungasebenzi kwezinkantolo ezithetha amacala

Ozul'azayithole | Bayede-News

Abadeshi bazokhumbuza uMaimane indawo yakhe

IPOLITIKI YAMAQEMBU Ngesikhathi amehlo kanjalo nabezindaba

Izindaba | Bayede-News

Ifa leziwula lisadliwa yizihlakaniphi

Embonini kufukuza kuqedane aboHlanga kuzuze abezizwe UMNOTHO

Izindaba | Bayede-News

Ithala lisolwa ngokunqinda intuthuko yasemakhaya

Enye yezinto eziseqhulwini kuHulumeni waseNingizimu Afrika

Izindaba | Bayede-News

Izinsolo zokucwasa esikhungweni samakhambi

Ezinye zezinsolo zithi kukhushulwe abantu abakade

Ozul'azayithole | Bayede-News

ITheku lishaya izaququ eziyiqhingasu kolwamatekisi

Emveni kwamasonto amathathu kuvele izindaba zenkampani

Izindaba | Bayede-News