Sethiwe igama ingakabi bikho nemishanguzo

Emva kwalokho kuqubuka izimboni ezintsha zenze umsebenzi wokudambisa nokuvimba ukubhebhetheka kwesifo, abelaphi bathole imali ngesimo esikhungethe umphakathi.

iBayede Kuleli Sonto | nguLindani Dhlomo

Imboni yezokwelapha ingenye yezomnotho obanzi

Uma sikhuluma ngemboni yezokwelapha sichaza enye

Kuleli sonto kwelaboHlanga | Bayede News

Usizi kumfundi ongezukubhala umatric

Njengoba izinkumbi zabafundi bakamatekuletsheni kuzwelonke ziqale

Kuleli sonto kwelaboHlanga | Bayede News

Isigwebo esingesilona ihaba singahlala sinjalo enkantolo

Ecaleni ebeliphakathi kukaMnu uSipho Ximba noMbuso

Kuleli sonto kwelaboHlanga | Bayede News

U-Eskom: Ngesindlebende kwabo nesiyihlongayo

Ngesikhathi uHulumeni wakuleli eqhubeka nokwenza imizamo

Kuleli sonto kwelaboHlanga | Bayede News

Uzonqoba kukhalwa

Nakuba amavoti asebaliwe kuze kube yimanje

Kuleli sonto kwelaboHlanga | Bayede News

IFrance neGermany nesivumelwano sezikhali

Sithathwa njengengqophamlando isivumelwano sokunikezelana ngezikhali phakathi

Kuleli sonto kwelaboHlanga | Bayede News

UGigaba wahoxisa umzila weSAA: Ubufakazi

  IGAMA likaMnu uMalusi Gigaba owayenguNgqongqoshe

Injolozela | Bayede-News

Nakulokhu kuphumelele isintu

Kube ngokokuqala ukuthi imbongi ehaya uMengameli kube ngeyesizwe samaKhoisan

Izindaba | Bayede-News

Bazile ukudla ngobugebengu

  Sekubulawe abantu abevile kuma-20 kusuka

Ezomphakathi | Bayede-News

UZikalala nesexwayiso kubasebenzi

  SEKUTHUNYELWE umyalezo kubasebenzi bakaHulumeni abenza

Izindaba | Bayede-News

Eyokudunwa kwezingane e-Afrika ayilawuleki

  UKUSHUSHUMBISWA kwezingane yisihlava esihlasele¬† emazweni

Eze-Afrika | Bayede-News