Ithimba leScopa lesifundazwe liyaveva

Kukhonjwa ngenjumbane uMkhandlu wesiFunda iZululand ngesimo

Ikhokhasi | nguMenzi Jele

I-USA ithungela umlilo otshanini obomile emnothweni

Kungakapholi maseko usomabhizinisi ohloniphekile waseNingizimu Afrika

Amabhizinisi | nguLindani Dhlomo

I-Eskom ibuza ukuthi ukhona yini ongasafuni ukusebenza?

Omunye umuntu uma egabiselwa ngezigidi zemali

Amabhizinisi | nguLindani Dhlomo

Inkukhu nempaka kwezomthetho

Ukuklwebhana kukaMehluleli Omkhulu waseWestern Cape, uJohn

Ukusebenza koMthetho | nguMenzi Jele

USIZI LWABOHLANGA: Ukudilizwa kwemizi kucijise imikhonto

Yize sekuphele iminyaka engama-25 izwe lakhululeka emaketangweni obandlululo iningi laboHlanga ezindaweni zamaKhosi KwaZulu-Natal lisabhekene nosizi lwangezikhathi zobandlululo.

iBayede Kuleli Sonto | nguNgqeshe Buthelezi

Ukwethembeka nobudedengu kunezijeziso ezahlukene

Ukwethembeka nokwethembana kungumongo wokuqashwa kwabo bonke

Amabhizinisi | nguBheki Khumalo

Umkhuhlane weSAA uthelele inkonyane uSA Express

Kuyaye kuthiwe uma umhlola sewungene endlini

Amabhizinisi | nguLindani Dhlomo

AboHlanga banawo amandla okuba nebhange labo

Amasu, isibindi kanye nokwethembeka omunye komunye kuyizthako ezimqoka endleleni yokwakha ibhange ngobuchwepheshe

Amabhizinisi | nguLindani Dhlomo

Kusinda kwehlela kosomabhizinisi abangenabahlobo

Kunesiqubulo senye yezinhlangano esithi “Hlangana mhlathi

Amabhizinisi | nguLindani Dhlomo

Uzul’azayithole eChina

Uqale ukusebenza eSABC njengevukana lentatheli. UMaButhelezi ube yintatheli enesibindi, eqoqa zonke izinhlobo zezindaba kodwa wagcina esegxile kwezepolitiki. Waba yintatheli elandela icala likaMnu uShabir Shaik ngonyaka wezi-2005. UMaButhelezi uhambe amazwe, iNigeria neZimbabwe eyothathela kulawo mazwe uma kunokhetho. NaseLybia uke waya khona kunezibhelu ezishisa phansi. Ngonyaka wezi-2010 bekuneNdebe YoMhlaba ebiseNingizimu Afrika, uMaButhelezi ubuye nendondo yokuba yintatheli evelele (Vodacom Best Journalist of the Year Award).

INGXOXO EKHETHEKILE | nguMenzi Jele

Ulibofuzo lukaKhongolose luyaqhubeka nokudungeka

Uma uMnu uCyril Ramaphosa efisa ukuthi kube nobumbano ku- ANC kubalulekile ukuthi kuxolelane abaphilayo kuze kuxolelwe nabangasekho

Izindaba | nguDez Khumalo

Kulukhuni ukuqagela ukuthi iyozala nkomoni nonyaka

Kwabaningi bekunethemba lokuthi unyaka wezi-2020 uzoba ngongcono kupolitiki yesimomazwe. Bekunesizathu salokhu kwazise owedlule (2019) uphele kucije imikhonto cishe kuwo wonke amakhona omhlaba.

Imibono | nguAnathi Mtaka