Asengenile amanzi azokhishwa kanjani?

Asengenile amanzi endlini, futhi selidume ledlula

Ipolitiki | Bayede News

Ngabe umashonisa uyashonisa ngempela

Thina boHlanga sikujwayele ukusungula izinto bese

Ipolitiki | Bayede News

Ingqungquthela yesibili yabatshalizimali

INingizimu Afrika isemgqigqweni okuyiwonawona maqondana nendlela

Ipolitiki | Bayede News

Izwekazi i-Afrika namathuba kubantu abasha

Umfundisi akahlonishwa kwelakubo kepha uhlonishwa ezizweni.

Ipolitiki | Bayede News

Kuye ngawenkehli ngesinqumo seMoodys ngeNingizimu Afrika

Njengoba besiqagulile ngesonto elidlule, abakwaMoody’s abayiphonsanga

Ipolitiki | Bayede News

Amadolobha amakhulu emhlabeni anengwadla yezinkambi

Akuyona into entsha ukuthi amadolobha amakhulu

Ipolitiki | nguNgqeshe Buthelezi

Impi yohwebo phakathi kweChina ne-USA inga hle iphele

Umhlaba uthe njo amehlo kwiChina ne-USA

iBayede Kuleli Sonto | nguZanele Buthelezi

Ukuhwebelana kwe-Afrika namazwe omhlaba

Ngeledlule bekuhlangene cishe abaholi abangama-43 base-Afrika

Ipolitiki | nguGugulethu Xaba

Ukwenza okwahlukile kudala umehluko

Kunesisho esithi phokophela ukwenza okwahlukile noma

Ipolitiki | Bayede News

Ubumqoka bamandla kagesi ezimbonini kuleli

Inkampani enkulukazi yezamandla kagesi i-Eskom isiqale phansi ngokucishela izakhamizi zaseNingizimu Afrika ugesi.

Ipolitiki | Bayede News

Amaqembu amancane awaneme ngokhetho eBotswana

Amavoti asabaliwe okhethweni lukaMengameli akhombisa ukuthi iqembu elibusayo iBDP linamathuba amaningi okunqoba.

Ipolitiki | Bayede News

UTrudeau kuzomele azehlise asebenzisane naphikisayo

Iqembu lakhe lithole izihlalo ezili-157 washoda ngezili-13 ukuthi ahlanganise isibalo sezili-170 okudingeka zitholwe iqembu ukuze libuse ngokuzimela

Ipolitiki | Bayede News