Browsing Category

Inkundla Yabantu

Okungenziwa ukusimamisa umnotho

Kule nyanga eyaziwa njengeyabantu abasha eNingizimu Afrika sisaqhubeka sibheka izinto ezingenziwa ukubangula leliva elithe shiqe lokungatholakali kwemisebenzi. Njengoba sivela kulo usuku olugujwa njalo ngomhla ziyi-16 kuNhlangulana,…