Bazile ukudla ngobugebengu

  Sekubulawe abantu abevile kuma-20 kusuka

Ezomphakathi | Bayede-News

Umlimi usabisa ngokudiliza isikole epulazini

EMUVA kweminyaka engama-24 ukucwasa nokuhlukunyezwa kwaboHlanga

Ezomphakathi | Bayede-News

Injabulo abahwebi benikelelwa ngemipheme

UMKHANDLU waseMzinyathi ubuyise ithemba nokwethenjwa kwawo

Ezomphakathi | Bayede-News

UMasipala nezinhlelo zokubhekana nezikhalo zomphakathi

ABAHLALI nosomabhizinisi baseMsunduzi bakhala ngesimo sedolobha

Ezomphakathi | Bayede-News

Kwalahleke imisebenzi ngamalahle eDundee

UMPHAKATHI nosomabhizinisi abakhele indawo yaseDundee ingxenye

Ezomphakathi | Bayede-News

Kuqolwa abantu ngamathuba omsebenzi

UKUNTULEKA kwemisebenzi ezindaweni ezakhelene neDundee sekudale

Ezomphakathi | Bayede-News

Luyanda usizi kowesilisa othi wagilwa amaphoyisa endawo

OWESILISA waseNewcastle othi wabhecwa ngobende inyama

Ezomphakathi | Bayede-News

Inkombankombane ngebhilidi likaMasipala

IZIKHULU zikaMasipala waseNewcastle ziyawachitha amahlebezi okuthi selifakwe endalini ibhilidi lalo masipala okuyiNewcastle Civic Centre ukwakhiwa kwalo okudle izigidi zabakhokhibentela.

Ezomphakathi | Bayede-News