Izinkampani zikaHulumeni: Izintwala ezidla ihlathi lazo

Miningi imibuzo, zehlukene izimpendulo ngokusebenza kwezinkampani zohulumeni. Iqiniso elisobala ukuthi, ziyehluleka ukukhulisa umnotho wamazwe ase-Afrika.

S-one | nguSolwazi Simelane

Sikuphi nedemokhrasi siyisizwe

Ubuyekezo lweminyaka engama-25 luphethe izinto eziningi ezenziwe uHulumeni, okufaka phakathi izingiquko kwezomnotho, ukuvikela ubugebengu nenkohlakalo, intuthuko yasemakhaya nomnotho wakhona, kanye nezinguquko ekuphathweni komhlaba, kuze kuyofi ka embibizaneni yokuzama ukwenza umhlaba wonke ube yindawo engcono.

iBayede Kuleli Sonto | nguSolwazi Simelane

Ukulandela iKaizer Chiefs iminyaka engama-50

Yayigijima ngezihlabani oJoseph “Banks” Sethlodi, uRyder Mofokeng, uGerald “Mgababa” Dlamini, uPetros “Shumi Lamashumi” Nzimande, uTikkie Khoza, u-Aerial “Pro” Khumalo, uHerman “Pele” Blaschke, uPatrick “Ace” Ntsoelengoe uZakharia “Maria Maria” Lamola, uKaizer “Shintsha Guluva” Motaung no-Abednigo “Shaka” Ngcobo uma uthanda “Valdez is coming Home”. Angiyikhohliwe naleyo ndoda uJohnny “Magwegwe” Mokoena

Ezemidlalo | nguSolwazi Simelane

Ukuchaza inkohlakalo kubuye kube yindidane

Uyaphela unyaka wezi-2019 sikhala ngenkohlakalo kuHulumeni,

Inkundla Yabantu | nguSolwazi Simelane

Iqhubekile Inkundla Yabantu ngebhuku likaMadondo

Inkundla Yabantu, okuwuhlelo oluqhutshwa yi-Igunundu Press

Izindaba | nguSolwazi Simelane

Akugxilwe kwabesifazane nezingane ngokuguquguquka kwesimo sezulu

Ucwaningo luveza ukuthi okwenza abesifazane bashayeke kakhulu ukuthi umnotho wamazwe asathuthuka uncike kakhulu ezindaweni zasemakhaya

Inkundla Yabantu | nguSolwazi Simelane

Abesifazane basemakhaya basalwembethe usizi nanamuhla

  Umhlaba uyaqhubeka nokukhuluma nokuhlela ngabo

Ukuhlaziya | nguSolwazi Simelane