Lidonsa kanzima elakuleli eDoha

LIBUKEKA lithwele kanzima iqembu lakuleli labasubathi elithunyelwe eDoha, eQatar. Leli qembu eliyingxenye yomqhudelwano i-International Association of Athletics (IAAF) World Championships. Lo mqhudelwano uqale zingama-27 kuMandulo uzosongwa…

Imboni yobisi iyadinga ukubhekisiswa

Ngelinye ilanga ngangihambele emajukujukwini ngiya kobona umsebenzi owawenziwa ngomunye wemifelandawonye yaboHlanga esasisebenzisana nayo. Kwakufuywe izinkomo ezazikhiqiza ubisi olwalulandwa nsuku zonke ngabenkampani yobisi yakwaNestle,…

Umnotho uphathwa yizwe elinjani?

Enye yezindlela ezisetshenziswayo ukubona ukuthi umnotho wezwe ungakanani wukusebenzisa inani eliyisilinganiso semikhiqizo nemisebenzi eyenziwa kulelo lizwe ngonyaka iGross Domestic Products (GDP). Lokhu kuyaye kukhombise ukuzebenza kwalelo…

Usizi lwezinkantolo eMpangeni

Umphakathi ukhathazekile ngokungasebenzi kwezinkantolo ezithetha amacala aphathelene nokuhlukunyezwa kwabesifazane Ngesikhathi izinga lokubulwa, ukunukubezwa nokuhlukunyezwa kwabesifazane nezingane lidlangile ezweni, ezobulungiswa…

Kuzosiphuka izidindi kwesikaMaminzela

Abaqeqeshi bagcwele ukuzethemba futhi bakholwa ngukuthi abafikanga kulesi sigaba ngephutha, kubhala uSabelo Maphumulo. Wafa wafa!” Lesi yisiqubulo somqhudelwano ongaphansi kwePremier Soccer League (PSL), iMTN 8. Lokhu kusho ukuthi umdlalo…