Izindaba

Amasosha anqobe eyokuxoshwa yiSANDF eCuba

  UYAPHELA namhlanje umnqamulajuqu wombutho iSouth

UMnu uPikkie Greef

 

UYAPHELA namhlanje umnqamulajuqu wombutho iSouth African National Defence Force (SANDF) owakhishwa iNkantolo Enkulu yasePitoli wokuba ubuyisele amasosha angama-35 axoshwa ngasekuqaleni kwenyanga edlule ayefundela ubudokotela eCuba ngezinsolo zokuthi alaxaza ukufunda kanti ayesevele engangeni kwamanye amakilasi.

IBAYEDE ibike kabanzi balolu daba emuva kokuba inyunyana emele amasosha iSouth African National Defence Union (Sandu) isisabise ngokuthi izoveza amahlazo ngokwenziwa izikhulu zombutho wezokuvikela kula masosha nokungalandelwa komthetho okugcine kuholele ekutheni ashiye phansi ukufunda.

Esinqumwemni sangeledlule uMehluleli u-Annali Christelle Basson unqume ukuthi isinqumo seSANDF sokunqamula ukusebenza kwamasosha angama-35 abesophikweni iSA Military Health Service (SAMHS) asikho emthethweni futhi asinasisekelo. UMehluleli uChristelle unqume ukuthi la masosha abuyiselwe zingakapheli izinsuku eziyisikhombisa kusuka ngosuku akhiphe ngalo umyalelo futhi akhokhelwe yonke imihlomulo yawo nomholo kusuka ngelanga axoshwa ngalo.

“Ummangalelwa uyanxuswa ukuba akhokhe zonke izindleko zecala.” La masosha abe yingxenye yangama-76 afundela ubudokotela eCuba. Ngokusho kweSANDF “akhululwa” njengoba ngokungabikhona esikoleni ngaphandle kwesizathu. ISandu yathi kwakufana nokuthi basembuthweni wamasosha aseCuba kunokuba esikhungweni sokufundela ubudokotela

Ngokusho kukaNobhala weSandu uPikkie Greeff la masosha ayiswa endaweni eqeqesha amasosha eCuba emuva kokufunda unyangasithupha (semester) owodwa esikhungweni esiqeqesha odokotela. Isizathu esabekwa ngalokhu ukuthi ayengabhalisile njengabafundi abenza izifundo zobudokotela njengokugunyaza imithetho yaseNingizimu Afrika ngokulawula koMthetho iHealth Professions Act. isikhungo ababebhalise kuso eCuba sasingaginyaziwe ukuqeqesha odokotela. Inyunyana iSandu yabe isithatha isinqumo sokufaka lolu daba enkantolo. Iziphathimandla zombutho wezokuvikela zamemezele ukuthi zixoshe la masosha emuva kokuba kuphele izinsuku ezingama-30 engalubhadi emakilasini engabiki nokuthi kuqhubekani.

Ekhuluma emveni kokuxoshwa kwawo uGreef wathi,“Okokuqala la malungu ethu abefundiswa esikhungweni esingekho emthethweni futhi esingekho ngaphansi kwenyuvesi njengoba babetsheliwe ekuqaleni. Abakaze babhalise eNyuvesi yaseCuba futhi babengabhalisile njengabafundi abenza izifundo zobudokotela njengoba kusho umgomo wezempilo wakuleli,” kusho uGreef.

“Isono sabo ukubuza ukuthi isikhungo ababhalise ngaphansi kwaso sisemthethweni yin. Kuningi okwenzekile okuphambene nomthetho futhi okuwukuhlukumeza amalungelo ngesikhathi amalungu ethu eseCuba. Sitholile ukuthi  abebesatshiswa yizikhulu zakuleli, kumele bachaze ukuthi kungani bephatha abantu bakuleli ngale ndlela,” kuqhuba uGreef. Uthi kuningi okunye njengokuthi amasosha abesatshiswa nangokuningi kuhlanganisa nokufa uma engayithobeli imithetho yombutho wezokuvikela.

Okhulumela iSANDF uBrigadier uMafi Mgobhozi akatholakalanga ukuba aphawule emuva kwesinqumo seNkantolo. Phambilini wathi  azilime ziye etsheni wathi bayohlangana enkantolo.