EzemidlaloKuleli sonto kwelaboHlanga

Abekhilikithi bahlahlameliswe yiSILO bathola nezeluleko ezinqala

nguZAKHELE NYUSWA

IZIHLABANI zekhilikithi eziqokelwe eqenjini eliyodlala kweyomhlaba zibusiswe yiSILO emhlanganweni izolo.

Phakathi kwabebekhona u-Andile Phehlukwayo, uKagiso Rabada, uHashim Amla noLungi Ngidi. Laba bebothe ISILO ngenjongo yokuvalelisa njengabadlali abazothatha indlela ebalulekile ebheke e-England lapho kuzodlalelwa khona iCricket World Cup.

Laba badlali bazobebengaqali ukudlalela iProteas. Ukukha nje phezulu singabalula uNgidi owafakwa enkundleni okokuqala mhla iNingizimu Afrika ibhekene neSri Lanka ngonyaka wezi2017. UPhehlukwayo yena wethuka isisinga emidlalweni yamazwe ngamazwe mhla iProteas ebhekene neBangladesh ngonyaka wezi-2017.

Ngesikhathi sibavalelisa, iSILO sikhumbuze laba badlali ukuthi lapho beya khona bayomela imindeni yabo, imiphakathi yabo, neNingizimu Afrika yonkana.

ISILO sigcizelele ukuthi ezemidlalo ziyalekelela kakhulu ukwakha ubumbano esizweni. “Siyawazi sonke umlando omubi wezwe lethu, nokuthi imicimbi emikhulu yezemidlalo yasiza kanjani ukupholisa izilonda, nokwakha ubumbano. Lapha sibala izinkomishi ezimbili zeRugby World Cup ezaphunyelelwa yiNinigizimu Afrika ngowe-1995 nangowezi-2007. Siziqhenya kakhulu nangendlela iCricket SA eyangamela ngayo iCricket World Cup neminye imidlalo emikhulu yekhilikithi,” kusho ISILO.

ISILO siphinde sagcizelela ukuthi nonyaka kuhlangana iminyaka eli-140 kwalwiwa impi yaseSandlwana ngowe-1879 futhi kwashiswa iSigodlo sasOndini ngonyaka owodwa. “Kulokhu, aniyi e-England niphethe imikhonto kepha niya khona njengamaqhawe ayothatha amawikhethi,” kutekula iSILO.

ISILO siphinde sagqugquzela uNgidi, uPhehlukwayo, uRabada no-Amla ukuthi nabo bangawudla umhlanganiso njengoba ngowezi-2003 uMakhaya Ntini athatha amawikhethi ayishumi emdlalweni owodwa eLords Cricket Ground, okuyinto eyamenza wahlonishwa kakhulu ngenxa yokuzimisela nokugxilisa umqondo kwakwenzayo.

Show More

Olunye udaba

Close