iBayede Kuleli Sonto

Abaqaphi benkohlakalo bantinyele kwezwakala kuCPS

Ngasekuqaleni kwesonto iNkantolo Yezokwedlulisela Amacala eBloemfontain

Ngasekuqaleni kwesonto iNkantolo Yezokwedlulisela Amacala eBloemfontain ikhiphe isinqumo ecaleni elingunombolo 1029/2018 ebeliphakathi kweCash Paymaster Services neSikhulu Esiphezulu kwaSouth African Social Security Agency lapho abangabokuqala ukuphendula kuyiyo iSouth African Social Security Agency neCorruption Watch. ABehluleli bekunguNavsa, uSalduker, uSwain, uMolemela noPlasket.  Udaba luqale ukulalelwa ziyi-10 kuMandulo njengoba isinqumo size sakhishwa zingama-30 kuMandulo nonyaka. Umongo waleli cala umayelana nethenda yokukhokhwa kwempesheni nezinye izibonelelo…

[toggle title=”Loludaba lubekelwe ababhalisile ukuthola izindaba njalo. Ukubhalisela ukuthola izindaba njalo kukusiza ukuthi uthole uhlale uthola ingqikithi ngezihamba phambili” state=”open”][button color=”red” size=”big” link=”https://www.pressreader.com/south-africa/bayede/20191004″ icon=”” target=”false” nofollow=”false”]BHALISA[/button] [/toggle]