“Ukudunguzela” kukaMsholozi kuzothikameza nezinkantolo

Njengoba sekuvele ukuthi akaphathekile owayenguMengameli wezwe ne-African National Congress (ANC), uMnu uJacob Zuma, lokhu kungaphazamisa ukusebenza kwezinkantolo okufanele avele kuzona.

Umhlaba, ipolitiki, nesimomazwe kuyaguquka

Lezi zinguquko zikhomba ukuthi amazwe aseyazi akufunayo nokuthi azokuthola kuphi. Nalawo ayengababusi asekwamukele ukuthi intuthwane ingayibulala indlovu nokuthi inamuhla alifani nezolo

Ulibofuzo lukaKhongolose luyaqhubeka nokudungeka

UMengameli weqembu ubebukeka emi nabambalwa bungekho ubunye lobu iqembu elikushumayezayo. Nangakusasa ezinkundleni lapho kwethulwe khona umyalezo akubona bonke abantu abangene ngaphakathi ngentshisekelo yokulalela uMengameli.


Ukuvulwa kwezikole kuza nezinselelo ezehlukene

Luselude ukhalo ngoba inkinga yezimoto ezithutha abafundi ayikaxazululeki ezindaweni eziningi. Izimoto ezithwala abafundi ziyagingqika emigwaqeni, ezinye zigcwala ngokweqile kanti nabanye abashayeli bazo abaqeqeshiwe ngokwanele. Ezinye zalezi zimoto azikulungele ukuba semgwaqeni nokuthwala abantu

iBayede Kuleli Sonto | nguMenzi Jele

Isivivinyo sabaholi abasha be-IFP siyasondela

Ukuba neqhingasu elizobenza bajwayeleke kubantu nasezinhlakeni kumqoka. Okwabantu ngaphandle kweqembu kumqoka ngoba selokhu kwathi nhlo alikho elake ladla umhlanganiso (ukhetho) ngamalungu alo kuphela

iBayede Kuleli Sonto | nguMfowakwaNomajalimane

OSobaba benkululeko: Abezenkolo balemukela iqhaza lophahla lwenkululeko

Kunabanumzane lapha ebebephendula ipulupiti inkundla yepolitiki, beshumayela ivangeli lenkululeko ngesikhathi izwe lisagubuzelwe ubandlululo.

iBayede Kuleli Sonto | nguMenzi Jele

Uncele ezombangazwe kuyise wahabulisa ngenhlonipho izizukulwane

Kunesisho sesiZulu esithi umbala wenkomo ucaca enkonyaneni. Uma ulandela umlando, ubushabasheki, ukuhlukumezeka, impokophelo, ukuhlabana, ukugqama ebuholini, ukuba yisibonelo esihle kwabaningi kukaMnu u-Archibald Jacob “Archie” Gumede, uzothola ukuthi wayehamba ezinyathelweni zikayise.

iBayede Kuleli Sonto | nguMenzi JeleUBUCIKO BETHU

Abafana baseMnambithi balokhu beyibambile imbazo yomculo

Esikhathini lapho imvamisa yabaculi namaqembu aseNingizimu

UBUCIKO BETHU | nguLinda Ximba

Eza ngonyawo olunzima kulokhu amahlaya kaSimphiwe Shembe

“Sifuna amahlaya kube ngawabantu abafunda izincwadi

UBUCIKO BETHU | nguDez Khumalo

ULionel Brockman Richie yinkunzi emakhonomaningi

Ukhunjulwa ngezingoma ezashisa izikhotha ecula phambili

UBUCIKO BETHU | nguDez Khumalo

Ziqokiwe izingqwele zengqayi, nowakuleli uyingxenye

Kusukile lokho, aseqokiwe amaciko engqayi azoncintisana

UBUCIKO BETHU | nguDez Khumalo

Nakwelakamuva usavunywa njengohlabana bemphika

Ibhuku elikhuluma ngomholi ongasekho wePan Africanist

UBUCIKO BETHU | nguDez Khumalo


EZEMIDLALO
Inhlansi iyalokoza kwezamankomane kuleli

Unyaka odlule awubanga muhle esibhakeleni saseNingizimu Afrika. Lokhu kufakazelwa ngukuthi izwe liqede unyaka odlule seligabe ngoMoruti Mthalane kuphela ophethe isicoco senhlangano ehlonishwayo emhlabeni.

Ezemidlalo | nguLinda Ximba

Isexwayiso esimqoka kubadlali abasakhula

Inkakha yebhola laseNingizimu Afrika uJaphet Zwane

Ezemidlalo | nguLinda Ximba

Umlando wegalofu naboHlanga eNingizimu Afrika

Kulolu chungechunge lokuchazela abafundi malungana nomdlalo

Ezemidlalo | nguZakhele Nyuswa

Izokwakhela ngamaqubu enye kowomkhaya

Kuzoba izinkani zababili emdlalweni womkhaya basesifundazweni

Ezemidlalo | nguSabelo Maphumulo