EzasemqubeniKuleli sonto kwelaboHlanga

Ukubaluleka nobumqoka bukamama kithina

NGUMNU USIKHUMBUZO NDLOVU

N GAPHAMBI kokuba umuntu azalwe uqale alumbeke, anakekelwe esibelethweni sikanina. Bese kuba ukuzalwa ngendlela ejwayelekile. Kuyenzeka ukuthi abanye bangazaleki bazalwe ngokwezimo eziphuthumayo okuthiwa ukuzala ngomthungo. Umama weqiniso unakekelana sewuzelwe uze ukhule. Yingakho kwathiwa intandane enhle umakhothwa ngunina ngoba sonke sikhala simemeze umama hhayi ubaba. Asizinike isikhathi sokuhlakula umlando lapha nalaphaya ukuthi umama uyini noma wabe …
To access this content, you must purchase 12 Months Subscription, 6 Months Subscription or 3 Months Subscription, or log in if you are a member.
Show More

Ezinye izindaba

Olunye udaba

Close
Close