IfaguguKuleli sonto kwelaboHlanga

Isizathu sokugxila kweyobuNazaretha KwaZulu

NGUMNU UMFUNISELWA BHENGU

KUNGABE yini le ehlanganisa uZulu nenkolo yakwaShembe? Yini uShembe abemningi esizweni samaZulu kodwa abe yingcosana kumbe angabikhona kwezinye izizwe ezimnyama zaseNingizimu ne-Afrika. Nxa ngenza nje isibonelo: Esizweni sabeSotho, samaVenda, sabeTswana, samaNdebele, samaXhosa, njalo njalo, uma ekhona, uyingcosana kakhulu uShembe. Ngaphandle kwamaSwati lapho ebonakala kancane. Kodwa kumaZulu yilapho uShembe ezinze khona futhi yilapho emkhulu khona. INkosi …
To access this content, you must purchase 12 Months Subscription, 6 Months Subscription or 3 Months Subscription, or log in if you are a member.
Show More

Ezinye izindaba

Olunye udaba

Close
Close