Kuleli sonto kwelaboHlangaUkusebenza koMthetho

Amacala angaya nanini kwezinye ezinkantolo

BAYEDE NEWS

K UVAMISILE ukuthi kube khona ukudideka kubantu ngezinkantolo nokuthi iyiphi inkantolo esingatha icala elithile kanjalo nezigwebo ezikhishwayo. Kukaningi abantu bezithethelela ngokuthi icala abalihambayo lingene enkantolo okungeyiyo, okwenza ligcine ngokuhlehla ngoba ummangalelwa noma ummangali engatholakali. Kuke kwasuka umsindoenkantolo yaseMbumbulu abantu belindele ukungena kwecala elithile lokuhlukumeza, okwavela kamuva ukuthi iMantshi yalishintsha ngenxa yesisindo salo nesigwebo esingalindelwa kulo. …
To access this content, you must purchase 12 Months Subscription, 6 Months Subscription or 3 Months Subscription, or log in if you are a member.
Show More

Ezinye izindaba

Olunye udaba

Close
Close