IpolitikiKuleli sonto kwelaboHlanga

Abenkomo kahaga babuyele ezinqoleni

nguNGQESHE BUTHELEZI

NGEZIKHATHI zempi lapho babedudulana khona naboHlanga kanye namaNgisi, abenkomo kaHaga (amaBhunu) babeneqhingasu elabe libasiza futhi libenza banqobe. Balisebenzisa ngesikhathi belwa nempi yeNdunduma yaseMgungundlovu, iNgonyama uDingane. Lapha kwakuthi nxa bebhekene nesitha bahlehlele ezinqoleni (laager) nababethi bangangena kuzo babe nendlela ekahle yokubuka nokuqotha isitha. Le ndlela yokulwa yaba wuphawu lobuqhawe nobunye kumaBhunu neyasetshenziswa njengegama lokuwakhomoza uma kunento …
To access this content, you must purchase 12 Months Subscription, 6 Months Subscription or 3 Months Subscription, or log in if you are a member.
Show More

Ezinye izindaba

Olunye udaba

Close
Close